LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

Mirosława Szczęsna


Wyróżnienie LC Gdańsk Amber

Kapituła XV edycji konkursu "Gdynia bez barier" przyznała LC Gdańsk Amber wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni za pomoc dzieciom z niepełnosprawnością.
13 maja 2014 r. podczas uroczystej Gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni - Lions Club Gdańsk Amber otrzymał wyróżnienie XV edycji konkursu Gdynia bez barier”.
Jak co roku, w programie uroczystości jest wręczenie medali i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdynia instytucjom oraz osobom prywatnym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, której celem jest likwidacja barier komunikacyjnych, architektonicznych i społecznych.
To szczególne wyróżnienie otrzymałyśmy z rąk Prezydenta Wojciecha Szczurka za realizację projektu – budowy placu zabaw oraz kompleksu sportowego przy Specjalistycznym  Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gdyni.
Nagrodę, w naszym imieniu, odebrała Prezydent Elżbieta Szmyd. Dziękując wspomniała, że całą inicjatywę poparły i wspomogły zaprzyjaźnione z nami kluby: LC Gdańsk Gedania, LC Gdańsk Neptun, LC Gdynia, LC Sopot. Wsparł nas także finansowo grant Lions Club International Foundation oraz nasi Przyjaciele.
To wielki zaszczyt, że nasz klub został doceniony i zauważony, wśród licznych organizacji działających na Pomorzu.
Prezydent klubu zaprosiła również zebranych na uroczystość otwarcia kolejnego lionowskiego projektu przy SOSW w Gdyni tj. bieżni ze skocznią, które planowane jest na 23 maja 2014.

Dorota Michalska
LC Gdańsk Amber