LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

Mirosława Szczęsna


Altana i huśtawka dla przedszkolaków

W środę 25 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni po raz kolejny spotkały się przedstawicielki Lions Club Gdańsk Amber z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, nauczycielami oraz wychowankami Ośrodka.
Tym razem powodem spotkania było uroczyste przekazanie przez Amberki altany oraz huśtawki dla najmłodszych wychowanków ośrodka - przedszkolaków. Był to już kolejny - czwarty etap realizacji większego projektu, który obejmował wykonanie placu zabaw, boiska, bieżni oraz skoczni.
LC Gdańsk Amber reprezentowany był przez Prezydent Hannę Zamorską oraz sekretarza Beatę Oworuszko, które dokonały uroczystego przecięcia wstęgi wraz z dyrektorem szkoły panią Alicją Spica oraz przedstawicielami Rady Rodziców oraz wykonawcy. Następnie przyszedł czas na oficjalne przekazanie aktu darowizny altany i huśtawki oraz podziękowania w auli Ośrodka.
Hanna Zamorska życzyła dzieciom i ich opiekunom wiele radości z użytkowania nowej inwestycji. Podkreśliła również, że jest to efekt pracy całego Klubu. Pani dyrektor Ośrodka przekazała pisemne podziękowania oraz kwiaty na ręce Prezydent Klubu oraz wykonawcy.
Uczniowie - jak zwykle - podziękowali w przepiękny sposób, prezentując wzruszające przedstawienie pod tytułem „Chory kotek”. Tym razem aktorami byli najmłodsi wychowankowie. Sztuka była niezwykła i widać było ogrom pracy, jaki włożyli nauczyciele, którzy je przygotowali. Młode aktorki i aktorzy były urocze i ujęły publiczność swoją grą.
Oklaskom na zakończenie tego wzruszającego widowiska nie było końca...
Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom obecna inwestycja będzie przez wiele lat służyła dzieciom. To dla nich radość przebywania na świeżym powietrzu oraz szansa do dalszego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji tego projektu.

Beata Oworuszko
Sekretarz LC Gdańsk Amber
zdjęcia: Gordon Blackler