LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

Mirosława Szczęsna


SLING THERAPY do rehabilitacji trójmiejskich dzieci - 15.04.2010 r.

proszę kliknąć, by powiększyć zdjęcie15 kwietnia 2010 członkinie LC Gdańsk Amber spotkały się w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Krok Po Kroku” na gdańskim Przymorzu, aby przekazaćzestaw urządzeń do rehabilitacji w odciążeniu tzw. „Sling teraphy”. Nasz Klub wspiera tę placówkę od początku jej powstania, czyli od 2005 roku. Widząc jak wiele jest potrzeb w dziedzinie rehabilitacji dzieci, nie pozostałyśmy obojętne na prośbę o pomoc, założycielki i głównej organizatorki Stowarzyszenia dr Iwony Tymeckiej.
proszę kliknąć, by powiększyć zdjęcieStowarzyszenie "Krok po Kroku" jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zespół specjalistów (lekarze, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści) oraz wolontariusze.
Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. proszę kliknąć, by powiększyć zdjęcieOsoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Działania te zmierzają do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a także do kształtowania właściwych wzajemnych postaw.
Wspierając szlachetne cele Stowarzyszenia nasz Klub włączył się w te działania wykorzystując cześć pozyskiwanych środków charytatywnych.
I tak: w 2006 roku LC Gdańsk Amber zakupił stół rehabilitacyjny wraz z wyposażeniem, następnie w 2007 tor i schodki do nauki chodzenia,proszę kliknąć, by powiększyć zdjęcie w 2008 wyposażenie do lasera – aplikator skanerowy, a obecnie zestaw urządzeń do rehabilitacji w odciążeniu Sling Teraphy. Wszystko za łączną sumę 32 172 zł.
Odwiedzając ośrodek „Krok Po Kroku”  odczuwamy radość i satysfakcję widząc, jak chore i niepełnosprawne dzieci mogą pochwalić się przed nami i całym światem umiejętnościami wyćwiczonymi mozolną pracą na specjalistycznych urządzeniach rehabilitacyjnych, pod troskliwa opieką doktor Tymeckiej i Jej współpracowników.

Joanna Wasiluk
Prezydent LC Gdańsk Amber kadencji 2009/2010