LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

Mirosława Szczęsna


Aparat do laseroterapii

Bieżnia dla dzieci z Gdyni

W słoneczny piątek 23 maja 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni odbyło się uroczyste oddanie do użytku bieżni wraz ze skocznią. To już ostatni etap realizacji projektu, którego głównym inicjatorem jest Lions Club Gdańsk Amber. Warto podkreślić, że w tym zadaniu konsekwentnie wspierały nas prawie wszystkie trójmiejskie kluby: LC Gdańsk Gedania, LC Gdańsk Neptun, LC Gdynia, LC Sopot.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prezydent LC Gdańsk Amber Elżbieta Szmyd oraz Przewodniczący Rady Miasta Gdynia pan Jerzy Miotke.
Uczniowie w strojach sportowych zainaugurowali otwarcie pierwszymi biegami krótkodystansowymi oraz skokami w dal. Niespodzianką była spontaniczna reakcja przedstawicieli Urzędu Miasta Gdynia, którzy mimo oficjalnych strojów, przez chwilę poczuli się jak dzieci i również oddali wspaniały skok na skoczni.
Po uroczystościach na terenie ośrodka nadszedł czas na oficjalne przekazanie bieżni oraz podziękowanie w auli szkoły.
Prezydent Klubu Elżbieta Szmyd podkreśliła, że jest dumna z ukończonego projektu i z ogromną radością przekazuje w pełni zagospodarowany teren do użytku dzieciom i ich opiekunom w przededniu Dnia Dziecka.
Uczniowie wyrażając swoją wdzięczność przygotowali – pod kierunkiem dyrektor szkoły pani Renaty Tomaszewskiej oraz pani Jolanty Klein–Nowak wzruszający spektakl o miłości pt. ”Romek i Julka”. Pani dyrektor zakończyła go słowami: „…bo najważniejsza jest miłość”. Oklaskom nie było końca i niejedna łza zakręciła się w oku.
Dzięki naszym wspólnym działaniom obecna inwestycja będzie przez wiele lat służyła dzieciom i młodzieży szkolnej. To dla nich radość przebywania na świeżym powietrzu, możliwość uczestniczenia w szkolnych zawodach sportowych oraz szansa do dalszego rozwoju.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tej działalności.

Dorota Michalska
LC Gdańsk Amber
zdjęcia: Gordon Blackler

Wyróżnienie LC Gdańsk Amber

Kapituła XV edycji konkursu "Gdynia bez barier" przyznała LC Gdańsk Amber wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni za pomoc dzieciom z niepełnosprawnością.
13 maja 2014 r. podczas uroczystej Gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni - Lions Club Gdańsk Amber otrzymał wyróżnienie XV edycji konkursu Gdynia bez barier”.
Jak co roku, w programie uroczystości jest wręczenie medali i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdynia instytucjom oraz osobom prywatnym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, której celem jest likwidacja barier komunikacyjnych, architektonicznych i społecznych.
To szczególne wyróżnienie otrzymałyśmy z rąk Prezydenta Wojciecha Szczurka za realizację projektu – budowy placu zabaw oraz kompleksu sportowego przy Specjalistycznym  Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gdyni.
Nagrodę, w naszym imieniu, odebrała Prezydent Elżbieta Szmyd. Dziękując wspomniała, że całą inicjatywę poparły i wspomogły zaprzyjaźnione z nami kluby: LC Gdańsk Gedania, LC Gdańsk Neptun, LC Gdynia, LC Sopot. Wsparł nas także finansowo grant Lions Club International Foundation oraz nasi Przyjaciele.
To wielki zaszczyt, że nasz klub został doceniony i zauważony, wśród licznych organizacji działających na Pomorzu.
Prezydent klubu zaprosiła również zebranych na uroczystość otwarcia kolejnego lionowskiego projektu przy SOSW w Gdyni tj. bieżni ze skocznią, które planowane jest na 23 maja 2014.

Dorota Michalska
LC Gdańsk Amber

LASKI I w Gdańsku-Sobieszewie - wspólny projekt trójmiejskich Lionów

17 maja 2008 r., w Światowym Dniu Liona, sześć pomorskich Klubów LIONS przekazało uroczyście darowiznę na rzecz Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku–Sobieszewie. Przedmiotem darowizny było wyposażenie Sali Doświadczania Świata, która przeznaczona jest do terapii wielozmysłowej dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu całego Pomorza.
Ośrodek Wczesnej Interwencji został utworzony we wrześniu ubiegłego roku jako filia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach k. Warszawy prowadzonego od prawie stu lat przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO).
Fundusze na zakup wyposażenia pochodziły od pięciu Klubów z Trójmiasta (Neptun, Amber, Gdańsk–1, Gedania, Gdynia) i od LC Kościerzyny - łącznie 46 300 PLN - oraz z grantu nr 10738/121 przyznanego przez Lions Clubs International Foundation w kwocie 12.338 USD. Łączna wartość darowizny wynosi 72.825 PLN.
W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 13, udział wzięli:
Lion Katarzyna Gebert, LC Gdańsk Amber – Gubernator
Lion Jacek Dehnel, LC Gdańsk Neptun – PDG
Lion Zbigniew Felendzer, LC Gdańsk Neptun – Pełnom.Gubernatora ds grantu
Lion Małgorzata Kolesińska, LC Gdańsk Amber – 1. Wiceprezydent
Lion Janusz Benesz, LC Gdańsk Neptun – Prezydent
Lion Grzegorz Cyrzan, LC Kościerzyna – Prezydent
Lion Henryk Tomaszewski, LC Gdynia – Prezydent
Lion Andrzej Chmielecki, LC Gdańsk Gedania – 1. Wiceprezydent
Z Lasek k/Warszawy przybyli:
Mec. Władysław Gołąb – Prezes TOnO
Siostra Anna Maria - Przełożona Zakonu Franciszkanek Służebnic Krzyża
Piotr Grocholski – Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach
Przybyło także wielu lionów z ww Klubów. Nie był reprezentowany LC Gdańsk–1, który Dzień Liona święcił z drugiego końca Zatoki Gdańskiej – organizując w Pucku tradycyjne regaty żeglarskie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i mediów.
Uroczystość prowadził Lion Zbigniew Felendzer, który powiedział, że uroczystość ta jest piękną ozdobą Dnia Liona, ponieważ zgodnie z naszym hasłem WE SERVE, wspieramy terapię dzieci niewidomych i słabowidzących. Jest to przykład aktywności Klubów Lions w ramach Campaign Sight First II. 
Gubernator Katarzyna Gebert zwróciła uwagę, że tworząc oddział Lasek w Sobieszewie uwalniamy – na ogół nie najlepiej sytuowanych materialnie - rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących od wielokrotnych w ciągu roku, męczących i kosztownych podróży do Lasek (ponad 300 km).
W imieniu TOnO głos zabrał mec. Władysław Gołąb, który serdecznie podziękował pomorskim lionom za wspaniały prezent, natomiast dyrektor Piotr Grocholski zwrócił się z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z klubami warszawskimi oraz małopolskimi i śląskimi, ponieważ ani Laski ani podobny do Sobieszewa Ośrodek Wczesnej Interwencji w Rabce nie dysponują tak bogato wyposażoną Salą Doświadczania Świata.
Następnie Gubernator Katarzyna Gebert oraz mec. Władysław Gołąb wymienili specjalne egzemplarze Umowy darowizny. Egzemplarze tej Umowy, podpisane także przez Prezydentów, trafiły do wszystkich Klubów – darczyńców. Prezydenci Klubów otrzymali z rąk dyr. Grocholskiego oraz przełożonej Ośrodka w Sobieszewie - siostry Idy - specjalne dyplomy oraz upominki – miseczki ceramiczne wykonane przez uczniów niewidomych z Lasek.
Zabrały także głos dwie matki dzieci niewidomych serdecznie dziękując w imieniu dzieci za wspaniały, jak to określiły, dar serca!
Gubernator Katarzyna Gebert, w towarzystwie wszystkich Prezydentów, uroczyście przecięła wstęgę, a zaproszony z Lasek ojciec dominikanin ks. Pokrywka, poświęcił Salę.
Następnie dr Anna Kobylańska, specjalizująca się w terapii dzieci niewidomych w Instytucie Pedagogiki UG i sprawująca opiekę merytoryczną nad działalnością Ośrodka Wczesnej Interwencji zaprezentowała działanie podstawowych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Sali. Wszyscy byliśmy świadkami, w jaki sposób , obecne ze swoimi rodzicami niewidome i słabowidzące dzieci, natychmiast zaczęły korzystać z tych urządzeń. Sprawiało im to dobrze widoczną radość.
Wszyscy goście zostali następnie zaproszeni przez rodziców dzieci  na skromny poczęstunek – kawa, herbata, soki, ciasta, ciasteczka, owoce...
Zgromadzeni obejrzeli także bardzo interesujące filmy na płytkach DVD pokazujące cykl nauki dzieci niewidomych i słabowidzących w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Laskach. Mogliśmy przekonać się, że jest to ogromnie żmudna praca, ale dająca znakomite wyniki: osoby niewidome potrafią w znacznym stopniu usamodzielnić się, tak, jak pragnęła tego założycielka Lasek – matka Róża Czacka.
Tego samego dnia Radio Gdańsk przedstawiło krótki reportaż z uroczystości, a we wtorek ukazała się notatka informując a o darowiźnie pomorskich Klubów LIONS na rzecz Ośrodka w Sobieszewie.
Warto także wspomnieć, że wszystkie Kluby Lions zobowiązały się w Umowie do 5–letniego pilotażu sprawności wszystkich urządzeń, przeznaczając na ten cel kwotę równoważną 5000 USD.

Zbigniew Felendzer
LC Gdańsk Neptun
Pełnomocnik Gubernatora ds. grantu "Projekt Laski w Sobieszewie"
autorzy zdjęć: Elżbieta Menegon (LC Gdańsk, Amber), Bob Przeździak (LC Gdańsk Neptun)

Niewidomi kolarze w Gdańsku - 17.08.2003 r.